10.decembrī VI Latvijas Siluetu ziemas kausa 3. posms – NOLIKUMS

silueti_10dec

VI Latvijas Siluetu ziemas kausa 3. posma nolikums

 1. Sacensības notiks 2017. gada 10. decembrī.
 2. Sacensību norises vieta – Dobeles sporta skolas šautuvē, Dobelē, Īles ielā 1.
 3. Sacensības organizē – Sporta šaušanas klubs “Silueti”.
 4. Dalībnieku reģistrēšanās un piešaude – sacensību dienā no plkst. 11:00 līdz 11:50.
 5. Sacensību sākums – 12:00.
 6. Sacensību dalībnieki – fiziskas personas, kuras samaksājušas sacensību dalības maksu un ir apguvušas nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar pneimatisko ieroci. Sacensību rīkotājs nenodrošina dalībniekus ar ieročiem un munīciju! Ar vienu ieroci drīkst piedalīties ne vairāk kā 3 dalībnieki. Sacensību dalībnieki, vienu sacensību ietvaros, drīkst piedalīties vienā disciplīnā gan ar SP1, gan SP2 klasēs startējot ar atiecīgai klasei atbilstošu ieroci.
 7. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem disciplīnās:
 • SP 40, jeb šaušanā ar pneimatisko šauteni pa 40 1/10 x IMSSU metāla mērķiem stāvus bez atbalsta;
 • SPC 40, jeb šaušanā ar pneimatisko šauteni pa 40 1/10 x IMSSU metāla mērķiem no ceļa bez atbalsta;
 • Papilddisciplīna SPG 40, jeb šaušanā ar pneimatisko šauteni pa 40 1/10 x IMSSU metāla mērķiem guļus, bērniem līdz 12 gadu vecumam. Šautene priekšpusi (pastobri) drīkst atbalstīt uz smilšu maisiņa, kājiņām vai līdzīgiem priekšmetiem.
 1. Ieskaites klases:

Visi dalībnieki katrā disciplīnā tiek vērtēti kopā, bet

 • atsperes – virzuļa pneimatiskās šautenes, kā arī SP1 klases (PCP, CO2, mono un multikompresijas) pneimatiskās šautenes ar mehāniskajiem tēmekļiem, saņem papildvērtējumu SP2klasē.
 • Visās klasēs jaunieši, kas dzimuši 1999. gadā un vēlāk, kā arī sievietes saņem papildvērtējumu junioru ieskaitē.

 1. Ierobežojumi ieročiem un aprīkojumam:
 • Pneimatisko ieroču šāviņa sākuma enerģija nedrīkst pārsniegt 12 džoulus;
 • Ierocim jābūt tehniskā kārtībā un jāatbilst LR likumdošanai;
 • Ierocis nedrīkst būt aprīkots ar siksnām, paduses āķiem;
 • Aizliegts lietot apģērba papildus polsterējumu un papildu priekšmetus, speciālo ložu šāvēju apavus un apģērbu un cita veida apģērbu un/vai papildelementus, kas fiksē šāvēja ķermeņi, vai kādu tā daļu. Ir atļauti cimdi, kas nefiksē plaukstas locītavu.
 • Jebkurus strīdus par ieroča vai apģērba neatbilstību sacensību noteikumiem izšķir galvenais tiesnesis.
 1. Sacensību programma – visi sacensību dalībnieki katrā disciplīnā izpilda 4 sērijas pa:
 • 10 vistu siluetiem, kas novietoti 18m attālumā;
 • 10 cūku siluetiem, kas novietoti 27m attālumā;
 • 10 tītaru siluetiem, kas novietoti 33 attālumā;
 • 10 proporcionāli attālumam samazinātiem aunu siluetiem, kas novietoti 33m attālumā;
 1. Šaušanas kārtība:
 • Visi sacensību dalībnieki tiek sadalīti pa celiņiem;
 • Izpildot sēriju viens no dalībniekiem šauj, bet cits tās pašas grupas dalībnieks seko, lai šāvējs ievērotu noteikumus, kā arī pieraksta viņa rezultātu;
 • Nogāzts mērķis protokolā tiek atzīmēts ar “X”. Nenogāzts vai kļūdaini nogāztas mērķis protokolā tiek atzīmēts ar “0”. Discipīnas rezultāts tiek noteikts saskaitot protokolā visus “X”. Nogāžot nepareizo mērķi, kļūda tiek ieskaitīta gan par netrāpīto, gan nepareizi nogāzto, ja tas vēl būtu jāšauj.
 • Katrā sērijā ir 10 mērķi, kurus jāšauj secībā no kreisās uz labo pusi, pa 1 šāvienam uz mērķi.
 • Katrai sērijai tiek dots sagatavošanās laiks 15 sekundes un sērijas izpildes laiks 5 minūtes.
 • Vienas disciplīnas ietvaros (SP 40 vai SPC 40) sēriju izpildes laikā drīkst izdarīt 5 papildus šāvienus pa piešaudes mērķiem nemainot šaušanas stāvokli (SP 40 stāvus bez atbalsta un SPC 40 no ceļa bez atbalsta) un vietu, to iepriekš piesakot protokolētājam.
 1. Vērtēšana:
 • Vērtēšana notiek pēc lielākā punktu skaita katrā disciplīnā atsevišķi.

Augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāku punktu skaitu.

 • Vienāda rezultāta gadījumā:
  • Par godalgotajām vietām tiek veikta pāršaude (par 1. vietu pa tītaru siluetiem, par 2. vietu – cūku siuetiem, par 3. vietu – pa vistu siluetiem);
  • ceturtā un zemākas vietas tiek noteiktas salīdzinot nogāzto aunu siluetu skaitu. Ja tas ir vienāds, tad salīdzina nogazto tītaru siluetu skaitu, ja arī tas ir vienāds, tad cūku, ja arī tas, tad vistu.
 • Sporta klases un nosaukumus varēs iegūt izpildot atbilstošu normatīvu tikai disciplīnā SP 40.
 • Kopvērtējumā tiek ieskaitīti 3 labāko posmu rezultāti.
 1. Apbalvošana:

1) SP 40 un SPC 40  1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar medaļām un diplomiem, SPG40 1., 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar diplomiem;

2) Papildvērtējumu SP2, SP40J, SP2J, SPC2, SPC40J, SPC2J  1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar diplomiem.

Papildvērtējuma klasi apbalvošanai izdala, ja tajā ir startējuši vismaz 3 dalībnieki.

3) Kopvērtējumā SP 40, SPC 40,  SPG 1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar balvām un diplomiem;

4) Kopvērtējumā SP2, SP40J, SP2J, SPC2, SPC40J, SPC2J 1. , 2. un 3. vieta tiek apbalvota ar diplomiem.

 1. Dalības maksa:
 • Maksājot uz vietas sacensību dienā skaidrā naudā:
  • Piedaloties vienā disciplīnā – 10,- euro,*
  • Piedaloties divās disciplīnās – 12,- euro.*
 • Skolniekiem 50% atlaide!

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai tās jebkāda iemesla dēļ neuzsāk vai nepabeidz, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

 1. Vispārīgi:
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru vajadzībām.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka piekrīt sava vārda, uzvārda, aprīkojuma un rezultātu publicēšanai rezultātu tabulā un mēdijos.
 • Par ieroča atbilstību LR likumdošanai atbildīgs ir ieroča īpašnieks.
 • Par darbībām ar ieroci un drošības tehnikas ievērošanu ir atbildīgs, ieroča lietotājs.
 • Sevi ar ieroci nodrošina dalībnieks pats!
 1. Informācija: www.sasa.lv, www.facebook.com/xsporting , www.gaisenes.1s.lv
 2. Galvenais tiesnesis: Jānis Zandbergs, tel. 29681855.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s