Tālšaušanas sacensības medniekiem 11.-12.augustā

Visi mednieki aicināti uz tālšaušanas sacensībām 11.-12.augustā Ādažu militārajā poligonā!

talsausana 2

1. diena – 2018.08.11. (1000 – 1930)

 

 1. vingrinājums – Ieroču piešaude 100 m distancē.

Sacensību dalībnieki ir sadalīti trīs grupās, kuras savstarpēji rotēs pa vingrinājuma vietām, pēc ieroču piešaudes.

Ieroča piešaudi sāk pirmā grupa, vienlaicīgi visi uz uguns līnijas. Pēc komandas kaujai, uguni, dalībnieki veic 5 šāvienu sēriju pa katram norādīto mērķi. Izšaujot 5 patronas, tiek izlādēti ieroči un pārbaudīti mērķi. Šādu ciklu katrs no dalībniekiem atkārto 2 reizes.

Tiklīdz noteiktā grupa izpildījusi vingrinājumu, notiek rotācija. Sacensības uzsākas, tiklīdz visas grupas ir beigušas piešaudi.

Šāvienu grupa ne lielāka kā 1 MOA R. 100 metru distancē 10 kaujas patronas. Patstāvīgi, jebkādos laika apstākļos ar augstas precizitātes ieroci gaišajā diennakts laikā izmatojot priekšējo divkāju balstu, un laides balstu, bez “pilniem” statīviem.

Uz vingrinājumu nepieciešams ierocis, munīcija aptvere ( Ja ir) A 4 formāta lapas ar melnu punktu 15 mm x 15 mm 50 gab. Kopā 2 piegājieni.

 1. vingrinājums – Šaušana pa maziem mērķiem 100 – 400 m distancēs.

Ir uzstādīti mazie mērķi distancēs no 100 – 400 m uz vienu dalībnieku.

 • 100 m 7,62 kalibra čaula,
 • 200 m 2 x keramiskie šķīvīši ~ 5 cm R.,
 • 300 m 3 x keramiskie šķīvīši 11 cm R.,
 • 400 m metāla mērķis( gongs) 15x 25 cm.

Pēc instruktāžām dalībnieki uzlādē aptverē 8 patronas, protams viss ir atkarīgs no ieroča sistēmas, ja nepieciešams 2 aptveres utt. Dalībnieki ieņem šaušanas stāvokli guļus, sagatavojas šaušanai un pēc komandas atklāj uguni, veicot vienu šāvienu pa čaulu, 2 šāvienus pa mazajiem šķīvīšiem, 3 šāvienus pa lielajiem šķīvīšiem un 2 šāvienus pa gongu. Izšaujot noteikto munīcijas daudzumu, ieroči tiek izlādēti, un instruktori piereģistrē trāpījumus, kā arī uzstāda jaunus mērķus. Tiklīdz viss sagatavots, nākamie pilda vingrinājumu. Vingrinājums turpinās līdz visi dalībnieki to veikuši. Vienlaicīgi vingrinājumu veic 2 dalībnieki.

Uz vingrinājumu ir 8 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 170 punktus kas sastāv no:

 • 100 m čaula 20 punkti
 • 200 m 2 x mazie šķīvīši katrs 20 punkti kopā 40
 • 300 m 3 x lielie šķīvīši katrs 20 punkti kopā 60
 • 400 m 2 x patronas katrs trāpījums vērti 25 punkti kopā 50

Ja kādam no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemts vērā laiks, kuram ātrāks tas ieņem augstāku vietu.

100 – 400 metru distancē 8 kaujas patronas. Patstāvīgi, jebkādos laika apstākļos ar augstas precizitātes ieroci gaišajā diennakts laikā izmatojot priekšējo divkāju balstu, un laides balstu, bez “pilniem” statīviem. Uz vingrinājumu nepieciešams ierocis, munīcija aptvere ( Ja ir).

50 gab. 7,62 mm čaulas., 100 gab. mazie keramiskie šķīvji., 150 gab. lielie keramiskie šķīvji., 2 metāla mērķu komplekti 15 x 25 cm. 2 hronometri.

 1. vingrinājums – Šaušana zināmās distancēs no 400 –1000 m distancēs.

Vingrinājumam ir uzstādīti 6 SAAB mērķi vienam dalībniekam, 400., 500.,600.,700., 800 un 1000 metru distancēs. Sagatavotas ir 2 pozīcijas ar šādu mērķu kombināciju. Vingrinājumu vienlaicīgi veic 2 dalībnieki.

Pēc instruktāžām katrs no dalībniekiem uzlādē 18 patronas aptverēs, un ieņem šaušanas stāvokli guļus. Pēc svilpes signāla dalībnieki secībā no tuvākā uz tālāko mērķi atklāj uguni. Uz mērķi ir paredzēti 3 šāvieni, ja dalībnieks satriec pirmo mērķi ar 1 šāvienu tad pāriet uz nākamo mērķi, bet, ja mērķis netiek satriekts, tad ir iespēja veikt vēl papildu 2 šāvienus. Gadījumā, ja dalībnieks 6 mērķus ir satriecis ar 6 patronām, tad palikušās 12 patronas ir kā bonusa punkti.

Uz vingrinājumu ir 12 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 420 punktus kas sastāv no:

No vingrinājuma katra palikusī patrona + 10 p kopā 120 p

 • 400 m mērķis 10 punkti
 • 500 m mērķis 20 punkti
 • 600 m mērķis 30 punkti
 • 700 m mērķis 40 punkti
 • 800 m mērķis 50 punkti
 • 1000 m mērķis 150 punkti

Ja kādam no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemts vērā laiks, kuram ātrāks tas ieņem augstāku vietu. 400 – 1000 metru distancē 18 kaujas patronas. Patstāvīgi, jebkādos laika apstākļos ar augstas precizitātes ieroci gaišajā diennakts laikā izmatojot priekšējo divkāju balstu, un laides balstu, bez “pilniem” statīviem. Uz vingrinājumu nepieciešams ierocis, munīcija aptvere ( Ja ir), datu tabulas.

12 SAAB mērķi, 2 hronometrs.

 1. vingrinājums – Šaušana nezināmās distancēs 200 –600 m distancēs.

Vingrinājumam ir uzstādīti 5 metāla mērķi 2 gab. 30 x 40 cm un 3 gab. 50 x 50 cm uz vienu dalībnieku, 200 – 300., 300 – 400., 400 – 500., 500 -600 un 600 -700 m distancēs. Sagatavotas ir 2 pozīcijas ar šādu mērķu kombināciju. Vingrinājumu vienlaicīgi veic 2 dalībnieki.

Pēc instruktāžām katrs no dalībniekiem uzlādē 10 patronas aptverēs, un ieņem šaušanas stāvokli guļus. Pēc svilpes signāla dalībnieki secībā no tuvākā uz tālāko mērķi atklāj uguni. Uz mērķi ir paredzēti 2 šāvieni, ja dalībnieks satriec pirmo mērķi ar 1 šāvienu tad pāriet uz nākamo mērķi, bet, ja mērķis netiek satriekts, tad ir iespēja veikt vēl papildu 1 šāvienus. Gadījumā, ja dalībnieks 5 mērķus ir satriecis ar 5 patronām, tad palikušās 5 patronas ir kā bonusa punkti.

Uz vingrinājumu ir 10 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 200 punktus kas sastāv no:

No vingrinājuma katra palikusī patrona + 10 p kopā 50 p

 • 200 – 300 m mērķis 10 punkti
 • 300 – 400 m mērķis 20 punkti
 • 400 – 500 m mērķis 30 punkti
 • 500 – 600 m mērķis 40 punkti
 • 600 – 700 m mērķis 50 punkti

Ja kādam no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemts vērā laiks, kuram ātrāks tas ieņem augstāku vietu. 200 – 700 metru distancē 10 kaujas patronas. Patstāvīgi, jebkādos laika apstākļos ar augstas precizitātes ieroci gaišajā diennakts laikā izmatojot priekšējo divkāju balstu, un laides balstu, bez “pilniem” statīviem, neizmantojot attāluma mērītājus, tikai optiskos tēmēkļus (mehāniskos.) Uz vingrinājumu nepieciešams ierocis, munīcija aptvere ( Ja ir), datu tabulas.

10 metāla mērķi, 2 hronometrs.

 1. diena – 2018.08.12. (1000 – 1530)
 2. vingrinājums – Aukstā stobra šāviens 300 m distancē.

300 metru distancē 10 kaujas patronas. Patstāvīgi, jebkādos laika apstākļos ar augstas precizitātes ieroci gaišajā diennakts laikā izmatojot priekšējo divkāju balstu, un laides balstu, bez “pilniem” statīviem.

Uz vingrinājumu nepieciešams ierocis, munīcija aptvere ( Ja ir), datu tabulas, 50 keramiskie šķīvīši, 50 mērķi, 1 hronometrs.

Uz vingrinājumu nepieciešams 1 keramiskais šķīvītis 11 cm R, vienam dalībniekam, kas tiek novietos 300 m distancē. Dalībnieki pielādē 1 kaujas patronu aptverē un pēc svilpes signāla atklāj uguni pa katram norādīto mērķi. Izlādē ieroču, instruktori fiksē rezultātus. Mainās grupas un atkārto to pašu, līdz visas grupas izrotē.

Vienlaicīgi uz uguns līnijas ir 10 dalībnieki.

Uz vingrinājumu ir 1 minūte laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 100 punktus kas sastāv no:

Zem keramiskā šķīvīša ir mērķis ar punktiem kas ir 17 x 17 cm. Punktu skala tuvāk centram 100., un dilstošā secībā.

Ja tiek satrieks šķīvītis tad tas dod papildus 25 punktus.

Ja šķīvītis netiek satriekts un trāpījums ir mērķī, tad tiek skaitīti attiecīgie punkti, atkarībā no trāpījuma vietas.

 1. vingrinājums – Šaušana pa + / – mērķiem 150 m distancē.

Uz mērķu līnijas 150 m distancē ir izvietoti mērķi katram dalībniekam pa vienam. Katrs dalībnieks uzlādē aptverē 5 patronas, pēc svilpes signāla tiek atklāts uguns pa norādītajiem mērķiem, veicot pa vienam šāvienam  katrā figūrā. Izšaujot noteikto munīcijas skaitu, dalībnieki izlādē ieročus, un instruktori fiksē rezultātus. Mainās grupas un atkārto to pašu, līdz visas grupas izrotē.

Vienlaicīgi uz uguns līnijas ir 10 dalībnieki.

Uz vingrinājumu ir 4 minūte laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 65 punktus.

150 metru distancē 5 kaujas patronas. Patstāvīgi, jebkādos laika apstākļos ar augstas precizitātes ieroci gaišajā diennakts laikā izmatojot priekšējo divkāju balstu, un laides balstu, bez “pilniem” statīviem.

Uz vingrinājumu nepieciešams ierocis, munīcija aptvere ( Ja ir).

50 mērķi pielikums 5.1, 1 hronometrs.

 1. vingrinājums – Šaušana “ sēdus”, “no ceļa” 100 m distancē.

Uz mērķu līnijas 100 m distancē ir izvietoti mērķi katram dalībniekam pa vienam. Katrs dalībnieks uzlādē aptverē 5 patronas, pēc svilpes signāla tiek atklāts uguns pa norādītajiem mērķiem no šaušanas stāvokļa sēdus, vai no ceļa ar balstu, veicot 4 šāvienus pa lielo apli, un vienu šāvienu pa mazo. Izšaujot noteikto munīcijas skaitu, dalībnieki izlādē ieročus, un instruktori fiksē rezultātus. Mainās grupas un atkārto to pašu, līdz visas grupas izrotē.

Vienlaicīgi uz uguns līnijas ir 10 dalībnieki.

Uz vingrinājumu ir 4 minūtes laika ierobežojums, šāviens, kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 25 punktus.

150 metru distancē 5 kaujas patronas. Patstāvīgi, jebkādos laika apstākļos ar augstas precizitātes ieroci gaišajā diennakts laikā, no šaušanas stāvokļa sēdus, vai no ceļa, izmatojot noteikto balstu, bez “pilniem” statīviem.

Uz vingrinājumu nepieciešams ierocis, munīcija aptvere ( Ja ir). 10 x 3 kāju balsti ( koka sietie) 50 mērķi, 1 hronometrs.

talsausana 2Aivars Bundzēns, 29269960

Dalība bez maksas!

 

 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s