Tālšaušanas sacensības “Vienoti Valstij!” nolikums

Ar nolikumu varat iepazīties klikšķinot uz linka:

Vienoti_Valstij_nolikums_2019

Sacensību vieta un laiks:

Ādaži, Ādažu poligons, šautuve B14, # 57.153723, 24.398351

Treniņšaušana notiks 2019. gada 13.aprīlī.

Sacensības notiks 2019. gada 14.aprīlī.

 

Sacensību organizēšana:

Sacensības organizē NBS un LMS.

 

Sacensību programma:

13/04/2019

Treniņšaušana (tiks nodrošināta ievadlekcija tālšaušanā jaunajiem dalībniekiem) no plkst.9.00 līdz 17.00;

 

14/04/2019

 • reģistrēšanās – no plkst 8.30 līdz 9.30;
 • sacensību atklāšana – plkst 9.30;
 • pirmais starts – plkst 10.00;
 • sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana ~ plkst 17.00

 

Sacensību dalībnieki:

Sacensībās aicināti piedalīties visi mednieki, kuriem ir derīga medību vai sporta ieroču atļauja, kā arī NBS un Zemessardzes pārstāvji.

Sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību, tai skaitā par darbībām ar ieroci, kā arī par sacensību nolikuma un kārtības ievērošanu! Šaušanas tiesnešu norādījumu ievērošana ir obligāta!

 

Sacensību mērķis:

Iesaistīt un apmācīt pēc iespējas vairāk mednieku, kas reti vai nekad nav piedalījušies publiskajās tālšaušanas un augstas precizitātes šaušanas sacensībās, kā arī noskaidrot labākos individuālos šāvējus šajās disciplīnās.

 

Ieroči un munīcija:

Vītņstobra ieroči un tēmekļi, kas atļauti Latvijas medību noteikumos. Nav atļauts izmantot: ieročus, kuriem nav noņemtas siksnas, karabīnes, kuru kalibrs mazāks par .222 Rem. vai lielāks par .338, un kuru patronas ir ar apmales kapselēm. Atļauts izmantot priekšējo divkāju balstu (bez precīzas pieregulēšanas sviras – “joystick”) vai maisu un paliktni (dēli), un aizmugurējo laidnes balstu vai maisu. Nav atļauts izmantot “pilno” priekšējo statīvu (benchrest front rest) un balsti nedrīkst būt savienoti. Vingrinājumos Nr. 1-5 atļauts izmantos jebkādu papildus optisko un elektronisko aprīkojumu. Vingrinājumā Nr. 6, drīkst izmantot tikai ne-elektroniskās palīgierīces.

 

Dalībnieku pieteikšanās:

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 2019.gada 5. aprīlim pl. 15.00, pieteikumā norādīt – vārdu, uzvārdu, personas kodu caurlaides saņemšanai iebraukšanai poligonā. Pēc 5.aprīļa reģistrācija var tikt ierobežota vai atteikta (saistībā ar NBS iekšējiem noteikumiem).

Neierašanās gadījumā, līdzam par to paziņot ne vēlāk kā līdz 12.04.2019 pl. 15:00!!!

 

Dalības maksa:

 • Treniņš – bezmaksas.
 • Sacensības – bezmaksas.

Treniņšaušana:

 • Treniņšaušana notiek 13/04/2019 no plkst 9.00 līdz 17.00;
 • Iepriekšējā pieteikšanās obligāta, tieši tādā pašā formātā kā uz sacensībām, tai skaitā visu drošības noteikumu ievērošana. Treniņšaušanas dienā visi dalībnieki tiks sadalīti 3 vienādās grupās, katra grupa izmanto vienu no 3 stacijām 2h, pēc tam mainās uz nākamo staciju. Treniņšaušanas dienā stacijās tiks izvietoti papildus mērķi ieroču piešaudei un treniņiem dažādās distancēs.
 • Treniņu dienā atļauts izmantot jebkuras papildierīces un rīkus, nesaistošus ar sacensību vingrinājuma nolikuma noteikumiem. Organizētāji iespēju robežās, centīsies nodrošināt treniņa dalībniekus ar specifisku aprīkojumu, tai skaitā ar tālskatiem, ložu ātrumu mērītājiem, tālo mērķu kamerām u.tml. Treniņos piedalīsies virkne Latvijas vadošie šaušanas sporta meistari un šaušanas instruktori, kuri palīdzēs ar padomiem. Tiek izskatīta iespēja, treniņšaušanas dienā, ieroča īpašnieka uzraudzībā, izmēģināt šaut ar ieročiem, kas sevi pierādījuši starptautiska līmeņa tālšaušanas un precīzas šaušanas sacensībās (par godīgu papildus samaksu).

 

 

Šaušanas vingrinājumi:

 

 1. vingrinājums – Šāviens 300 m distancē – “Aukstais stobrs” 1. stacija.

Sagatavošanās 4 minūtes, uz vingrinājumu ir 1 minūte laika ierobežojums, šāviens, kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 125 punktus, kas sastāv no:

Zem keramiskā šķīvīša ir mērķis ar punktiem kas ir 17 x 17 cm. Punktu skala tuvāk centram 100, un dilstošā secībā. Pielikums Nr.1.

Ja tiek satrieks šķīvītis, tad tas dod papildus 25 punktus.

Ja šķīvītis netiek satriekts un trāpījums ir mērķī, tad tiek skaitīti attiecīgie punkti, atkarībā no trāpījuma vietas.

 

 1. vingrinājums – Šaušana zināmās distancēs no 400 –1000 m distancēs uz laiku – “SAAB” 1. stacija.

Sagatavošanās 4 minūtes, uz vingrinājumu ir 12 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Vingrinājumam ir uzstādīti 6 SAAB mērķi vienam dalībniekam, 400., 500.,600.,700., 800 un 1000 metru distancēs. Sagatavotas ir 2 pozīcijas ar šādu mērķu kombināciju. Vingrinājumu vienlaicīgi veic 2 dalībnieki. Pielikums Nr. 2.

Pēc instruktāžām katrs no dalībniekiem ieņem šaušanas stāvokli guļus. Pēc svilpes signāla dalībnieki secībā no tuvākā uz tālāko mērķi atklāj uguni. Uz mērķi ir paredzēti 3 šāvieni, ja dalībnieks satriec pirmo mērķi ar 1 šāvienu, tad pāriet uz nākamo mērķi, bet, ja mērķis netiek satriekts, tad ir iespēja veikt vēl papildu 2 šāvienus. Ietaupītās patronas ir kā bonusa punkti (10 punkti/patrona).

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 420 punktus, kas sastāv no:

Vingrinājumā katra ietaupītā patrona +10 punkti, kopā 120 punkti.

400 m mērķis – 10 punkti

500 m mērķis – 20 punkti

600 m mērķis – 30 punkti

700 m mērķis – 40 punkti

800 m mērķis – 50 punkti

1000 m mērķis – 150 punkti

Ja kādiem no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemts vērā laiks, kuram mazāks patērētais laiks, tas ieņem augstāku vietu.

 

 1. vingrinājums – Šaušana sēdus “beduīns” vai no ceļa 100 m distancē – “Pūķa acs” 1. stacija.

Sagatavošanās 4 minūtes, uz vingrinājumu ir 5 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Uz mērķu līnijas 100 m distancē ir izvietoti mērķi katram dalībniekam pa vienam. Katrs dalībnieks pēc svilpes signāla atklāj uguni pa norādītajiem mērķiem no šaušanas stāvokļa sēdus vai no ceļa, veicot 4 šāvienus pa lielo apli, un vienu šāvienu pa mazo. Pielikums Nr. 3.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 55 punktus.

 

 1. vingrinājums – Šaušana pa maziem mērķiem 100 – 400 m distancēs uz laiku – “Čaulīte” 2. stacija.

Sagatavošanās 4 minūtes, uz vingrinājumu ir 8 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Ir uzstādīti mazie mērķi distancēs no 100 – 400 m uz vienu dalībnieku, 100 m 7,62 kalibra čaula., 200 m 2 x keramiskie šķīvīši ~ 5 cm R., 300 m 3 x keramiskie šķīvīši 11 cm R., un 400 m metāla mērķis( gongs) 15x 25 cm. Pielikums Nr. 4.

Pēc instruktāžām dalībnieki ieņem šaušanas stāvokli guļus, sagatavojas šaušanai un pēc komandas atklāj uguni, veicot vienu šāvienu pa čaulu, 2 šāvienus pa mazajiem šķīvīšiem, 3 šāvienus pa lielajiem šķīvīšiem un 2 šāvienus pa gongu. Vienlaicīgi vingrinājumu veic 2 dalībnieki.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 170 punktus kas sastāv no:

100 m čaula 20 punkti

200 m 2 x mazie šķīvīši katrs 20 punkti kopā 40

300 m 3 x lielie šķīvīši katrs 20 punkti kopā 60

400 m 2 x patronas katrs trāpījums vērti 25 punkti kopā 50

Ja kādiem no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemts vērā laiks, kuram mazāks patērētais laiks, tas ieņem augstāku vietu.

 

 1. vingrinājums – Šaušana pa + / – mērķiem 150 m distancē uz laiku – “Labais/Sliktais” 2. stacija.

Sagatavošanās 4 minūtes, uz vingrinājumu ir 5 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Uz mērķu līnijas 150 m distancē ir izvietoti mērķi katram dalībniekam pa vienam. Pēc instruktāžām dalībnieki ieņem šaušanas stāvokli guļus, pēc svilpes signāla tiek atklāts uguns pa norādītajiem mērķiem, veicot pa vienam šāvienam  katrā figūrā. Pielikums Nr. 5.

Vienlaicīgi uz uguns līnijas ir 2 dalībnieki.

Kopā vingrinājumā var nopelnīt “+65” vai “-80” punktus.

Ja kādiem no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemts vērā laiks, kuram mazāks patērētais laiks, tas ieņem augstāku vietu.

 

 1. vingrinājums – Šaušana nezināmās distancēs 200 –700 m distancēs uz laiku – “Nezinītis” 3. stacija.

Sagatavošanās 4 minūtes, sagatavošanās laikā aizliegts skatīties ieroča optiskajās ierīcēs, bet binokļos un tālskatos skatīties atļauts, uz vingrinājumu ir 10 minūtes laika ierobežojums, šāviens kas veikts signāla laikā, vai pēc, netiek skaitīts.

Vingrinājumam ir uzstādīti 5 metāla mērķi 2 gab. 30 x 40 cm – 200-300m, 300-400m distancēs un 3 gab. 50 x 50 cm – 400-500m, 500-600m un 600-700m distancēs uz vienu dalībnieku. Pielikums Nr. 6.

Sagatavotas ir 2 pozīcijas ar šādu mērķu kombināciju. Vingrinājumu vienlaicīgi veic 2 dalībnieki.

Pēc instruktāžām dalībnieki ieņem šaušanas stāvokli guļus, pēc svilpes signāla dalībnieki secībā no tuvākā uz tālāko mērķi atklāj uguni. Uz mērķi ir paredzēti 2 šāvieni, ja dalībnieks satriec pirmo mērķi ar 1 šāvienu, tad pāriet uz nākamo mērķi, bet, ja mērķis netiek satriekts, tad ir iespēja veikt vēl papildu 1 šāvienus. Ietaupītās patronas ir kā bonusa punkti (10 punkti/patrona).

Kopā vingrinājumā var nopelnīt 200 punktus kas sastāv no:

Vingrinājumā katra ietaupītā patrona +10 punkti, kopā 50 punkti.

200 – 300 m mērķis 10 punkti

300 – 400 m mērķis 20 punkti

400 – 500 m mērķis 30 punkti

500 – 600 m mērķis 40 punkti

600 – 700 m mērķis 50 punkti

Ja kādiem no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemts vērā laiks, kuram mazāks patērētais laiks, tas ieņem augstāku vietu.

 

Šautuves izkārtojums:

Pielikums Nr. 7

 

Vērtēšana un apbalvošana:

Katrs vingrinājums tiek vērtēts atsevišķi, iegūtā vieta vingrinājumā tiek ņemta vērā kopvērtējuma tabulā, jo mazāka kopsumma kopvērtējumā, jo augstāka vieta kopvērtējumā. Ja kādiem no dalībniekiem ir vienāds punktu skaits kopvērtējuma tabulā, tad tiek salīdzināta augstākā iegūtā vieta vingrinājumā Nr.6, tad Nr. 5, tad Nr. 4 utt.

Apbalvotas tiek pirmās 6 vietas ar diplomiem un medaļām. Pirmās 3 vietas tiek apbalvotas ar kausiem.

 

 

Papildu informācija – Jānis Zandbergs, tālr. 29681855.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s